HOSTELIS EN   
                      
LATVISKI     IN ENGLISH   
STUDENTIEMVIESIEMKONTAKTI
   
1 2 3 4
Piektdiena, 14.decembris
Vārda dienas: Gaisma, Auseklis

Mēneša maksa

 

Ievērojiet, ka maksa par nākamo mēnesi ir jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pretējā gadījumā Jūs maksāsiet nokavējuma procentus 0.5% apjomā no laikā nesamaksātās īres maksas par katru nokavēto dienu.
 

ATSAUKSMES
Kontakti

Tālrunis: +371 67617543
Fax: +371 67619152
E-pasts:
© 2018 Copyright,
SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA

© 2018 Copyright, SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA